Tillbaka

Tydlighet i historieträdet

I SOLIDWORKS har vi stor nytta av historieträdet när vi vill modifiera våra modeller. Efter någon tids modellerande har kanske ni också ett historieträd som kan vara lite svårt att riktigt överblicka. En till synes enkel geometri kan kräva en hel del operationer. Väl dokumenterade och strukturerade modeller är mycket enklare att återanvända både för den som ursprungligen gjorde modellen och för kollegor. Ingen nyhet. Så gör alla…. Nej..

 

Ofta ser modeller ut som denna – gjord av mig.

tree1

 

 

 

 

En lång rad med operationer. Svårt att hitta och svårt att redigera.

Om man grupperar operationerna i mappar blir det mycket lättare.

 

 

 

medmappar

 

 

 

SOLIDWORKS kallar mapparna för Folder. Välj en eller flera operationer,  högerklicka och välj Add To New Folder. Ge foldern ett begripligt namn.  Med vänster musknapp nedtryckt kan ni sedan dra flera operationer till  och släppa dem på foldrar som redan finns.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flattree

 

Ordningen i historieträdet blir annorlunda nu. Den kronologiska ordningen blir densamma men operationerna ligger geografiskt inte längre i ursprunglig ordning. Vill man se alla operationer i den ordningen de skapades kan man högerklicka höst upp i historieträdet, på namnet och välja Tree Display – Show Flat Tree View.

 

 

 

 

Foldrar kan också vara användbara för att undertrycka (supress) flera features på en gång. Man kan helt enkelt undertrycka foldern. Prova foldrar lite överallt i programmet. Mates, Solid och Surface bodies är exempel på andra lämpliga objekt att organisera i foldrar. Prova också att gör underfoldrar, en folder i en annan folder.

 

bild1

 

Geometrin är en trissa till ett trasigt block på båten.          Segelbåt. Numera utskriven i MarkForged MKII med det  nya materialet Onyx. Onyx är en kolfiberfyllt nylon med  mycket goda hållfasthetsegenskaper. Armerar man den    dessutom med kontinuerliga kolfiber blir resultatet  imponerande. Geometrin är tvådelad med snäppen  modellerade med Fastening features.

Fredrik Stare
Författare: Fredrik Stare
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading