Tillbaka

Vilka är orsakerna till att byta CAD verktyg?

Det blir svårare och svårare att möta konkurrensen i dagens globala marknad. Framgångsrika företag söker hela tiden nya sätt att skapa konkurrenskraft genom att bygga ett värdeerbjudande kring sin kärnkompetens samtidigt som onödiga kostnader ska skäras bort.

Differentiering av produkter

I produktutvecklingens värld bygger det på att bygga konkurrensfördelar genom förbättrade produkter, innovationer och en effektiv utvecklingsprocess. För att differentiera sina produkter krävs att man idag tar hänsyn till många faktorer som tex produktens kvalitet, prestanda, branding och personifiering. I en studie gjord av amerikanska Tech Clarity, ett oberoende researchföretag specialiserade på CAD, tillfrågades 192 företag hur de differentierar sig själva mot sina konkurrenter.

Investera i produktdesign

Företag investerar i produktdesign både för att sänka sina kostnader och förbättra effektiviteten. Snabba produktutvecklingscykler minskar möjligheter för konkurrenter att hinna ut på marknaden med likvärdiga produkter och därmed ökar lönsamheten för företaget. Innan man vet ordet av har ens produkter blivit omkörda av nyare produkter och då går snabbt möjligheten att bygga lönsamhet ner. Dessutom – ju snabbare ett företag kan vara i sina produktutvecklingscykler desto mindre kostar de. Alltså, först ut på marknaden har stora konkurrensfördelar både vad gäller att vinna marknadsandelar och att skapa lönsamhet kring sina produkter.

Diagrammet nedan visar huvudanledningar till att företag investerar i produktutveckling, detta inkluderar även byte av CAD mjukvara. De två som toppar listan är att sänka kostnaderna (63%) och korta ner produktutvecklingscyklerna (61%) tätt följt av bättre produktkvalitet (59%).

CAD verktygets strategiska betydelse

En intressant aspekt i denna undersökning är att antalet företag som bytte CAD system för att uppnå affärsmässiga fördelar hade ökat med 31% jämfört med en likadan undersökning som gjordes 7 år tidigare, siffran i denna undersökning närmar sig nu 61%. På samma gång har siffran för om bytet görs därför att man upplever problem med sin tidigare mjukvara droppat från 48% till 22%. Det är ännu ett bevis för vilken strategisk betydelse CAD verktyget har i de flesta företag.

En annan anledning till att byta CAD system skulle kunna vara att förenkla och dra ner kostnaderna för IT. Möjligheterna här finns i att dra ner antalet system och använda ett och samma system till flera ändamål. Det frigör tid och underlättar supporten för IT. Så slutsatsen av detta är att numer sker byten av CAD system av fler orsaker än att bara gynna enbart caddandet.

Vill du veta hur ert företag kan vinna fördelar genom att byta CAD system?

Ladda ner Tech Claritys hela rapport
”What you should know when switching CAD tools”


Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading