Tillbaka

Visste du detta om SOLIDWORKS 2015

Vi har skeppat SOLIDWORKS® 2015 till alla våra kunder och som vanligt är det en massa nyheter i serien av programvaror som gör det dagliga arbetet enklare och smidigare. De flesta förbättringarna som införts i SOLIDWORKS är idéer som kommer ifrån användare. Så fortsätt att ge SOLIDWORKS feedback på vad ni vill förbättra i programvarorna!

2015-utgåvan har haft som teman att ”öka produktiviteten i det dagliga arbetet”, ”optimera arbetsprocessen” och ”minska kostnaderna i produktion”. Sammanlagt är det över 200 nya eller förbättrade funktioner som vi får glädje av och alla SOLIDWORKS-produkterna berörs. I skrivande stund är servicepack 2 tillgänglig. Här är några av våra favoriter i SOLIDWORKS 2015, utan inbördes rangordning…

 

KEDJEMÖNSTER
Ny funktionalitet som gör det enkelt att skapa kedjor av olika slag utan att behöva slita sitt hår. Möjliggörs med en ny kedjemönstermönstertyp som heter ”Chain Pattern” och mönstret ger användaren kontroll över hur många länkar, länkavstånd och vilken geometri som håller ihop länkarna. Det finns tre olika varianter av kedjemönster och man är fri att använda både öppna och stängda kurvor för den väg som länkarna ska följa. När mönstret är definierat sitter geometrin på plats och man kan även dra i en länk och mönstret beter sig som man förväntar sig.

 

spränga radielltSPRÄNGA RADIELLT
När vi gör sprängda vyer har det varit lite klickande för att få till bilderna ovan. Inte nu längre. Nya sprängverktyget ”Radial step” gör ova stående i ett steg, snabbt och lätt.

 

 

VINKELMÅTTSÄTTNING HAR FÅTT EN ÖVERSYN
I både 3D och 2D är det nu lättare att få ut de vinkelmått man vill ha. I 3Dkan man nu sätta ut symmetriska vinkelmått vilket är praktiskt när man skapar vinkelmåttskisser för olika typer av roterad geometri. Ibland kan man vilja sätta ut ett vinkelmått mot en tänkt vertikal eller horisontell linje och tidigare har vi då skapat en konstruktionslinje men det behövs inte längre utan man kan enkelt skapa vinkelmåttet utan extra linjer. Motsatta vinkeln och komplementvinklar är också möjligt att sätta ut på ett bättre sätt än tidigare.

 

UTÖKAD “COSTING”
Funktionaliteten för att göra en uppskattning av vad en detalj kostar att tillverka har byggts ut med fler tillverkningsmetoder. 3D-printning, fräsning, gjutning, plastsprutning och svetsning har lagts till det tidigare verktyget som användes till att beräkna kostnaden på bockade plåtdetaljer. Om detaljen består av flera kroppar kan man definiera dem med olika tillverkningsmetoder om det krävs. Frästa detaljer kan utgå från en ”lagerdetalj”, exemplevis ett gjutgods, för att få en totalkostnad inklusive de frästa operationerna. Skapa en sensor för att kontinuerligt följa totalkostnad, materialkostnad eller tillverkningskostnad på detaljen och SOLIDWORKS kan varna om ett önskat värde överskrids.

 

profile center mate“PROFILE CENTER MATE”
Ytterligare en nyhet som gör att det går snabbare att CAD:a. Bland våra ”Advanced Mates” tilkommer nu ”Profile Center” som ett val. Smidigt sätt att centrera geometri mot varandra och självklart finns möjligheten att samtidigt låsa rotation så att detaljen sitter fast utan frihetsgrader.

 

NYTT WEBBGRÄNSSNITT TILL SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM
Helt nytt, helt omarbetat och helt annan grundteknik än tidigare kommer nu en Granssnitt EPDMny webklient till Enterprise PDM. Ingen installation krävs på klienten och en flertal olika webläsare kan användas, inklusive de på mobila enheter. Inbyggd förhandsgranskning av PDF, Word, Excel m fl samt möjlighet att se SOLIDWORKS-filer. Bra nyhet för alla som ofta är på språng och enkelt behöver delta i flöden eller bara visa eller läsa dokument från valvet.

 

VERKTYG FÖR LASTFALLS-KOMBINATIONER FÖR STATISKA BERÄKNINGARlastfallskombinationer
Hantera lastfallskombinationer i ett översiktligt tabellgränssnitt som underlättar när flera olika kombinationer ska räknas på. Enkelt att skapa nya kombinationer och sedan låta datorn räkna igenom de olika fallen. Lägg till sensorer och se alla resultaten i en tabell för jämförelse.
SOLIDWORKS MBD (Model Based Definition)mbd
Ny produkt i SOLIDWORKS produktportfölj med syftet att tillhandahålla en CAD-programvara för ritningslös produktion. Den information som traditionellt har funnits i 2D på en ritning samlas istället in och anges på 3D-modellen och kommuniceras i form av 3D. Vinsterna med detta arbetssätt är bland annat snabbare revisionscykler, förbättrad kommunikation och ingen förekomst av divergerande information mellan 3D och 2D. Spännande nyhet som har möjlighet att öka produktiviteten och därmed konkurrenskraften hos alla kunder.

 

MER NYHETER
Detta var ett litet urval av nyheter i SOLIDWORKS 2015. För att få veta mer rekommenderar vi våra ”What’s New”-seminarier som självklart är kostnadsfria för kunder med serviceavtal. Dessutom finns det information tillgängligt på SOLIDWORKS webportal för den nya releasen som lanseras senare i höst. För dig som hellre läser ett dokument istället för att titta och lyssna på en tekniker eller filmer på nätet finns det PDF-filer och inbäddad ”What’s New”-information i SOLIDWORKS 2015.

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela

Missa inget - Prenumerera på bloggen

Håll dig uppdaterad inom CAD, CAM, CAE, PDM och PLM

Prenumerera på bloggen
Loading