Tillbaka

WEBINAR: Konstruera för additiv tillverkning

Vad ska du tänka på när du konstruerar produkter för additiv tillverkning?

I detta webinar ger  Daniel Hansson tips på olika områden du bör ta i beaktning när du konstruerar för additiv tillverkning. Områden webinaret berör är följande:

  • Geometri
  • Stödmaterial
  • Warping
  • Toleranser

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela