Tillbaka

WEBINAR: Produktdatahantering på rätt sätt!

Oavsett storleken på din organisation eller vilka produkter du tillverkar är hanteringen av din produktdata viktig. Att arbeta i fel version av ett dokument kostar oftast både dyrbar tid och pengar, samt orsakar frustration och dåligt arbetsklimat.

I detta korta webinar kommer du lära dig hur ditt team kan:
– Hitta och återanvända filer, delar och ritningar
– Enkelt och säkert dela konstruktionsdata
– Automatisera arbetsflöden för att säkerställa att teamet alltid har rätt version
– Minska förlusten av viktiga filer

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela