Tillbaka

Webinar – Simulera producerbarheten hos formsprutade plastdetaljer


I detta inspelade webinar visar vi hur du med SOLIDWORKS Plastics kan simulera formsprutningsförlopp av plastdelar och verktyg. Du får se hur plasten flödar, hur cykeltiden och injektionsvolymen uppskattas samt att eventuella tillverkningsrelaterade defekter visas direkt i simuleringen. Detta ger dig möjlighet att utvärdera producerbarhet samtidigt som du bygger upp din design. Du spar kostsamma ändringar sent i utvecklingsprocessen, förbättrar kvaliteten och förkortar tiden till marknaden.

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela