Tillbaka

WEBINAR: Skapa bilder av befintlig 3D data!

Att utnyttja befintlig 3D data till professionellt marknadsmaterial, arbetsbeskrivningar, säljmaterial etc spar både tid och pengar.

Genom att återutnyttja 3D-data från exempelvis SOLIDWORKS ges möjlighet att redan under utvecklingsprocessen ta fram beskrivande bilder som kan användas i t ex manualer eller reservdelslistor. Dessa uppdateras sedan löpande med de förändringar som sker under utvecklingsprocessen och visar således alltid produkten korrekt. Det är därmed möjligt att arbeta i ett parallellt flöde som effektiviserar och ökar lönsamheten för företaget.

Annika Lindberg
Författare: Annika Lindberg
Dela