Får du i dig tillräckligt mycket salt?

SolidEngineer är en stolt sponsor av motorcykelteamet Dudes of Speed. Häng med SolidEngineer och Dudes of Speed på denna fartfyllda resa genom Bonnevilles saltöken i den amerikanska delstaten Utah.

Teamet består av de två motorcykelentusiasterna Jerry och Pelle. De två mekanikerna arbetar dagligen i sin verkstad vid namn Servicepunkten som ligger i Täby. Här varierar jobben allt ifrån bilar till motorcyklar. Avdelningen för motorrenovering och optimering är utrustad med allt från flödesbänk till bromsbänk. Med dessa redskap kan de säkerställa att de arbeten som görs bibehåller eller ökar prestandan för motorcyklarna.

Snabbast på Bonneville racetrack 2019?

Under en längre tid har de funderat på hur de kan bli det snabbaste teamet på Bonnevilles racetrack 2019. Klassen de siktar på  heter 350 pushrod N/A optional fuel. Vilket innebär att den totala slagvolymen inte får överstiga 350 cc, styrning av ventilerna måste skötas med hjälp av stötstänger. I övrigt ska motorn andas helt vanligt utan överladdning, men får tankas med valfritt bränsle. Hastighetsrekordet de ska slå idag ligger på 110 mph  (177 km/h)  för denna klass.

Val av motor

Eftersom teammedlemmarna är före detta speedwayförare, har det naturliga valet blivit en GM 500 cc motor som grund. Denna motor ger en topphastighet på ca 120 km/h monterad på konventionell speedwaycykel. Samma motor monterad i en långbanecykel kan ge topphastigheter upp till 170 km/h. Bränslet som används inom denna motorsport är methanol.

Egenkomponerat elixir med nitrometan

För att 350 cc-motorn ska nå dessa hastigheter kommer teamet att komponera sitt eget elixir. För att klämma ur det sista av motorn kommer bryggmästarna att tillsätta en okänd mängd nitrometan. Mängden är inte helt fastställd, men ett första test kommer att innehålla ca 50 % nitrometan. För optimistisk blandning kan resultera i förhöjt cylindertryck vilket kan senare leda till skador i motorn.

Info om GM500-motorn

 • Denna motor bygger på en enkel överliggande kamaxel med rullvippor.
 • Drivningen av kamaxeln görs idag med hjälp av en kedja.
 • Teamets tänkta konstruktion bygger på en lösning där kamkedjedrivningen har ersatts med en drevtransmission och stötstänger.

Idéerna för hur detta skulle lösas har varit många och kreativa och för att konstruktionen skulle bli verklighet har teamet haft behov av Cad-stöd.

Teamet har tillsammans med SolidEngineer utvecklat ett nytt block som uppfyller önskemålen.

Hur började egentligen detta arbete?

Eftersom ritningsunderlaget till dessa motorer är mycket begränsade, är det inte helt enkelt att hämta in positioner och dimensioner att arbeta utifrån.

Idéer kring att skapa ritningsunderlag:

 • Alternativet hade kunnat vara att försöka 3D scanna hela modellen och därefter läsa in filen i SOLIDWORKS som en .stl.
 • Ett mer tidsödande jobb kunde vara att scanna en motorhalva i kopiatorn och därefter förlita sig på skjutmåttet och det sunda förnuftet.

Vi kom fram till att vi tar det senare av alternativen. Ibland kan de enkla lösningarna vara tillräckligt bra. Sagt och gjort, motorhalvan placeras på kopiatorn ovanpå en genomskinlig plastfolie. Därefter skapades detaljens första skiss. Ett utmärkt verktyg om man vill använda sig av en bild som bakgrund i en skiss är kommandot “Sketch Picture”.

Allt eftersom modellbyggandet fortskred väcktes tankar kring vad som kunde gå fel i projektet. Teamet och SolidEngineer satte sig ner och gjorde upp en lista med olika farhågor.

 • Kommer konstruktionen att klara belastningen?
 • Är toleranserna tillräckliga för bästa tänkbara prestanda och livslängd?
 • Håller komponenterna för ändamålet?
 • Förhöjt cylindertryck…?
 • Finns det oupptäckta vinkelfel mellan komponenterna som kan sänka prestandan eller leda till haveri?
 • Är konstruktionen driftsäker?
 • Är smörjningen tillräcklig med befintlig lösning?
 • Finns det risk för utmattning?
 • Kan föraren skadas om haveri uppstår?
 • Är detaljen vettig att tillverka?

Behovet av en fysisk modell växer

För att konstruktionen skulle gå att utvärdera i sitt sammanhang fanns ett behov av en fysisk modell som håller goda toleranser. SolidEngineer har här tagit fram utskrifter med hjälp av 3D–Printern Markforged X7.

En första modell togs fram för att underlätta tankearbetet. Samtliga delar i konstruktionen mättes upp med ett skjutmått och det skapades en enskild partfil för varje detalj. Parterna sattes sedan ihop till en förenklad sammanställning.

Modellen förenklades en aning och mycket onödigt material togs bort för att reducera utskriftstiden. Vi tryckte “print” och efter några timmar stod den klar.

 

 

 

 

“Denna utskrift har givit oss ett mycket bra underlag för att utvärdera vår konstruktion. Några fel finns här och där som vi kommer att behöva korrigera. Som geometrin ser ut nu kommer motorn inte nå bästa prestanda.

SolidEngineer har verkligen varit en bra partner i detta projekt. Deras stora engagemang och goda kompetens har gjort det möjligt för oss att komma vidare i detta projekt”

– Pelle, Dudes of Speed

Stay tuned…..den spännande fortsättningen följer!