Beskrivning:

2 DAGAR

Modellering av avancerade sammanställningar är en kurs som alla SOLIDWORKS-användare har nytta av. Den kompletterar SOLIDWORKS grundkurs genom att gå in på djupet i arbetsmetodiken kring sammanställningar och ger deltagarna fler verktyg och mer förståelse för sammanställningshantering.

Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur man löser konstruktionsuppgifter och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

MÅLET MED KURSEN
Efter kursen kommer deltagarna kunna mycket om sammanställningshantering och fördjupat sina kunskaper i varianthantering av sammanställningar i SOLIDWORKS.

ÖVNINGAR
Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska konstruktions- och modelleringssituationer. Eftersom alla kursdeltagare har olika behov och arbetar i olika tempo har vi säkerställt att kursen erbjuder en stor mängd av olika övningar.

KURSMETODIK
Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad metod. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så ser vi mer på den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra konstruktionsuppgifter kommer kursdeltagarna att lära sig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

KURSMATERIAL
SolidEngineer tillhandahåller kursmaterial på svenska, kontakta kursansvarig på SolidEngineer om ett engelskt material är att föredra.

FÖRKUNSKAPER
För att kunna tillgodogöra sig kursen bör kursdeltagarna ha genomfört SOLIDWORKS grundkurs eller ha motsvarande kompetens samt goda kunskaper i Windows miljön.

KURSINNEHÅLL
• Avancerade mates
• Top/down-modellering
• Sammanställnings-features
• Smarta komponenter
• Smart fästdon
• Konfigurering
• Layout-baserad sammanställningsdesig

Efter avslutad kurs
Efter avslutad kurs erhålls diplom

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.