Beskrivning:

3 dagar

Pris: 15 000

Att gå en grundkurs är det mest effektiva sättet att komma igång med att använda SOLIDWORKS. Programvaran är enkel att lära sig på egen hand men det finns en överhängande risk att användaren inte använder ”rätt” verktyg då kunskaperna inte är heltäckande. Den komprimerade grundkursen ger den vana 3D användaren en stark grund för att snabbt komma igång med ett framgångsrikt arbete i SOLIDWORKS. Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur man löser konstruktionsuppgifter och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter. Den komprimerade grundkursen har ett mycket högt tempo som kräver att Du har 3D vana. Kursen pågår i 3 dagar och har samma innehåll som grundkursen på 5 dagar men med mindre tid för övningar och snabbare teorigenomgångar.

Målet med kursen
Du kommer som rutinerad 3D användare att lära dig att skapa parter, sammanställningar och ritningar i SOLIDWORKS på ett effektivt sätt och med SolidWorks som verktyg. Efter kursen kan du utföra konstruktionsuppgifter i SOLIDWORKS för att sköta det dagliga arbetet på en konstruktions- eller designavdelning.

Övningar
Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska konstruktions- och modelleringssituationer. Under kursen jobbar vi med uppgifterna på plats. Olika deltagare arbetar i olika tempo vilket gör att kursen innehåller fler övningar än deltagarna förväntas hinna med, vilket garanterar att även den mest effektive deltagaren inte får slut på övningsexempel.

Kursmetodik
Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad syn på övningar. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så framhävs den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra konstruktionsuppgifter kommer du att lära dig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

Kursmaterial
Kursmaterialet består av två böcker på sammanlagt cirka 900 sidor. Böckerna är på svenska och är rikt illustrerade för att öka inlärningshastigheten. Kontakta SolidEngineer om du föredrar ett engelskt material.

Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du:
• ha erfarenhet av Windows samt ett eller flera moderna 3DCAD system
• ha genomfört ”SOLIDWORKS Tutorials” Lesson 1-3 som finns i ”Help”-menyn i SOLIDWORKS.

Kursinnehåll

• Detaljmodellering
• Symmetri, mönster
• Roterade features
• SimulationXpress
• Sammanställningsmodellering
• Använda sammanställningar
• Konfigurationer
• Ritningsvyer, mått
• Symboler, noter, block
• Stycklistor och tabeller
• Dokumentmallar och inställningar
• eDrawings

Anmäl dig