Beskrivning:

2 dagar

Pris: 8 500

Kursen omfattar grunderna i SOLIDWORKS Electrical.  Vi går igenom hur man hanterar hela arbetsmiljön i SOLIDWORKS Electrical. Funktioner för att hantera projektmiljön, ritningslistan, logikschema, multiwire-kabelschema, kabelanslutningar,  symbolbibliotek i layoutschemat, ritverktyget, anslutningsplintar, BOM-listor, PLC-enheter, makrospråk, kabeltyper, numrering av kablar, rapportfunktionen m.m. gås igenom under kursen.

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.