Beskrivning:

5 dagar

Pris: 17 000

Att gå en grundkurs är det mest effektiva sättet att komma igång med att använda SOLIDWORKS. Programvaran är enkel att lära sig på egen hand men det finns en överhängande risk att användaren inte använder ”rätt” verktyg då kunskaperna inte är heltäckande. Grundkursen ger en bred kunskap inom området och hjälper dig att snabbt komma igång med ett framgångsrikt arbete i SOLIDWORKS. Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur man löser konstruktionsuppgifter och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

Målet med kursen

Du kommer att lära dig att skapa parter, sammanställningar och ritningar i SOLIDWORKS på ett effektivt sätt och med rätt verktyg. Efter kursen kan du utföra konstruktionsuppgifter i SOLIDWORKS för att sköta det dagliga arbetet på en konstruktions- eller designavdelning.

Övningar

Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska konstruktions- och modelleringssituationer. Under kursen jobbar vi med uppgifterna på plats. Olika deltagare arbetar i olika tempo vilket gör att kursen innehåller fler övningar än deltagarna förväntas hinna med, vilket garanterar att även den mest effektive deltagaren inte får slut på övningsexempel.

Kursmetodik

Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad syn på övningar. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så framhävs den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra konstruktionsuppgifter kommer du att lära dig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

Kursmaterial

Kursmaterialet består av två böcker på sammanlagt cirka 900 sidor. Böckerna är på svenska och är rikt illustrerade för att öka inlärningshastigheten. Kontakta SolidEngineer om du föredrar ett engelskt material.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du:

• ha erfarenhet av Windows

• ha genomfört ”SOLIDWORKS Tutorials” Lesson 1-3 som finns i ”Help”-menyn i SOLIDWORKS.

Kursinnehåll

• Detaljmodellering
• Symmetri, mönster
• Roterade features
• SimulationXpress
• Sammanställningsmodellering
• Använda sammanställningar
• Konfigurationer
• Ritningsvyer, mått
• Symboler, noter, block
• Stycklistor och tabeller
• Dokumentmallar och inställningar
• eDrawings

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.