Beskrivning:

2 dagar

Pris: 8 500
Ytmodellering, det vill säga framställningen av komplexa ytor har egna specialanpassade funktioner och metoder i SOLIDWORKS som är effektiva verktyg för konstruktören. Kursen vänder sig till dig som använder SOLIDWORKS och behöver behärska funktionerna för att ta fram komplexa former så som dubbelkrökta ytor. Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur man löser konstruktionsuppgifter och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

Målet med kursen
Efter kursen kommer du att kunna skapa detaljer med hjälp av ytmodelleringsfunktionerna i SolidWorks på ett effektivt sätt. Vi går igenom de flesta funktionerna inom ytmodellering.

Övningar
Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska konstruktions- och modelleringssituationer. Under kursen jobbar vi med uppgifterna på plats. Olika deltagare arbetar i olika tempo vilket gör att kursen innehåller fler övningar än deltagarna förväntas hinna med, vilket garanterar att även den mest effektive deltagaren inte får slut på övningsexempel.

Kursmetodik
Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad syn på övningar. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så framhävs den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra konstruktionsuppgifter kommer du att lära dig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

Kursmaterial
Kursmaterialet består av en bok på cirka 280 sidor. Boken är på svenska och är rikt illustrerad för att öka inlärningshastigheten. Kontakta SolidEngineer om ett engelskt material är att föredra.

Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du:
• ha slutfört SOLIDWORKS grundkurs eller ha motsvarande kunskaper
Kursinnehåll hittar du på baksidan

Kursinnehåll
• Förstå ytor
• Ytskiktsmodellering
• Hybridmodellering
• Importerad geometri
• Avancerade tekniker

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.