Beskrivning:

2 dagar

Pris: 8 500
Modellering av avancerade sammanställningar är en kurs som alla SOLIDWORKS-användare har nytta av. Den kompletterar SOLIDWORKS grundkurs genom att gå in på djupet i arbetsmetodiken kring sammanställningar och ger deltagarna fler verktyg och mer förståelse för sammanställningshantering. Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur man löser konstruktionsuppgifter och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

Målet med kursen
Efter kursen kommer du ha lärt dig mer om sammanställningshantering och fördjupat dina kunskaper i varianthantering av sammanställningar i SOLIDWORKS.

Övningar
Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska konstruktions- och modelleringssituationer. Under kursen jobbar vi med uppgifterna på plats. Olika deltagare arbetar i olika tempo vilket gör att kursen innehåller fler övningar än deltagarna förväntas hinna med, vilket garanterar att även den mest effektive deltagaren inte får slut på övningsexempel.
Kursmetodik
Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad syn på övningar. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så framhävs den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra konstruktionsuppgifter kommer du att lära dig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

Kursmaterial
Kursmaterialet består av en bok på cirka 225 sidor. Den är på svenska och rikt illustrerad för att öka inlärningshastigheten. Kontakta SolidEngineer om ett engelskt material är att föredra.

Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du:
• Ha slutfört SOLIDWORKS grundkurs eller ha motsvarande kunskaper

Kursinnehåll
• Avancerade mates
• Top/down-modellering
• Sammanställnings-features
• Smarta komponenter
• Smart fästdon
• Konfigurering
• Layout-baserad sammanställningsdesign

Avslutad kurs
Efter avlsutad kurs erhålls ett diplom.

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.