Beskrivning:

1 dag

Pris: 6 800

SOLIDWORKS svetskurs lär dig göra skapa balkkonstruktioner i SOLIDWORKS. Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur man löser konstruktionsuppgifter och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

Målet med kursen

I kursen går vi igenom alla svetskommadon i SOLIDWORKS. Vi lär oss skissa ett skelett och klä dessa med balktvärsnitt, skapa egna tvärsnitt, trimma balkar, etc. Vi tittar och på speciella aspektekter vid rörkonstruktioner. Slutligen lär vis oss presentera resultatet i en tydlig ritning

Övningar

Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska konstruktions- och modelleringssituationer. Under kursen jobbar vi med uppgifterna på plats. Olika deltagare arbetar i olika tempo vilket gör att kursen innehåller fler övningar än deltagarna förväntas hinna med, vilket garanterar att även den mest effektive deltagaren inte får slut på övningsexempel.

Kursmetodik

Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad syn på övningar. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så framhävs den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra konstruktionsuppgifter kommer du att lära dig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

Kursmaterial

Kursmaterialet består av en bok på sammanlagt cirka 100 sidor. Boken är på engelska och är rikt illustrerade för att öka inlärningshastigheten.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du:

• ha erfarenhet av Windows

• ha genomfört SOLIDWORKS grundkurs

Kursinnehåll

• Skapa lämpliga 2D/3D skisser

• Skapa profilskisser

• Skapa balkar

• Svetsritningar

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.