Beskrivning:

2 dagar

Pris: 8 500

Att gå en grundkurs är det mest effektiva sättet att komma igång med att använda SOLIDWORKS Composer. Programvaran är enkel att lära sig på egen hand men det finns en överhängande risk att användaren inte använder ”rätt” verktyg då kunskaperna inte är heltäckande. Grundkursen ger en förståelse för hela processen från CAD användaren till den som producerar dokumentationen. Du får en bred kunskap inom området och hjälper dig att snabbt komma igång med ett framgångsrikt arbete i SOLIDWORKS Composer. Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur man arbetar i programvaran och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

Målet med kursen

Hela processen från CAD-systemet fram till färdig bild eller animering belyses under kursen. Du får även en insikt i hur konstruktionsändringar kan hanteras mot SOLIDWORKS Composer. Efter kursen kommer Du att kunna skapa instruktiva bilder och instruktionsfilmer.

Övningar

Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska montagefall- och situationer för instruktioner. Under kursen jobbar vi med uppgifterna mellan teorigenomgångarna. Olika deltagare arbetar i olika tempo vilket gör att kursen innehåller fler övningar än deltagarna förväntas hinna med, vilket garanterar att även den mest effektive deltagaren inte får slut på övningsexempel.

Kursmetodik

Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad syn på övningar. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så framhävs den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra instruktioner kommer du att lära dig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

Kursmaterial

Kursmaterialet består av presentations- och övningsmaterial på sammanlagt cirka 100 sidor. Materialet är på engelska och är rikt illustrerat för att öka inlärningshastigheten.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du ha erfarenhet av Windows

Kursinnehåll

• SOLIDWORKS Composer Terminologi
• Navigering i 3D data
• Visibilitet och utseende
• Exploderade vyer & vector export
• Ljussättning & texturer
• Grundläggande animeringar
• Assembly animeringar
• Service Animations
• Stycklistor och tabeller
• Systeminställningar

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.