Beskrivning:

1 dag

Pris: 6 800
I vår Tips&Tricks kurs tar vi upp delar av de funktioner som ni kanske inte använder så ofta. Vi
stannar till vid områden i SOLIDWORKS som inte beskrivs i de standardkurser ni kanske deltagit i och
diskuterar kring ärenden som vi ofta får till vår support.

Målet med kursen
Efter kursen kommer ni att fått se en hel massa funktioner som ni förmodligen inte använt tidigare.
Vi beskriver scenarier och förklarar hur de bäst blir lösta i SOLIDWORKS. Tillfälle ges till kommentarer
och frågor från deltagarna.

Kursmetodik
Kursen ges i föredragsform

Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du:
• Ha genomfört SOLIDWORKS grundkurs, fortsättningskurs i detaljmodellering och ytmodellering eller
på annat sätt tillgodogjort dig motsvarande kunskaper

Kursinnehåll
• Optimering av gränssnitt
• Tips för snabbare skissframställning
• Finesser i part och sammanställning

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.