Beskrivning:

1 dag

Pris: 6 800
Utbildningen ger en djupgående kunskap om grunderna i Finita Element Analys. Vi visar analysprocessen från att koppla samman till utvärdering av resultat för delar och aggregat. De ämnen som tas upp under kursen är: linjär stress analys, gap/kontakt analys, frekvensanalys, stabilitet analys baserad på linjär analys, knäckning, värmeöverföring, optimering, fallprovningen och tryck.

Målet med kursen
Efter kursen kommer deltagarna att kunna hantera SOLIDWORKS Simulations analysmetoder på ett effektivt och produktivt sätt.

Övningar
I samband med kursavsnitten kommer du att få genomföra övningar. Övningarna representerar typiska konstruktions- och modelleringssituationer och är anpassade för att hinna avslutas under lektionstid.

Kursmetodik
Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad syn på övningar. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så framhävs den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra en beräkningsuppgift kommer du att lära dig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

Kursmaterial
Kursmaterialet består av en bok på cirka 250 sidor. Den är på engelska och rikt illustrerad för att öka inlärningshastigheten.

Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du:
• ha slutfört SOLIDWORKS grundkurs eller ha motsvarande kunskaper

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.