Beskrivning:

2 DAGAR

Pris 8 500

SOLIDWORKS ritningskurs riktar sig till användare som behöver skapa ritningar i SOLIDWORKS. Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur man skapar ritningsuppgifter och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

MÅLET MED KURSEN
Kursdeltagaren kommer att lära sig att skapa konstruktionsritningar över detaljer och sammanställningar med hjälp av SOLIDWORKS-programmet för mekanisk designautomatisering.

ÖVNINGAR
Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska ritningsuppgifter. Vissa av övningarna innehåller element som inte uttryckligen behandlas i sakstudiedelen och utmanar därför deltagaren att utforska och hitta lösningar på egen hand eller med hjälp av dokumentationen. Eftersom alla kursdeltagare har olika behov och arbetar i olika tempo har vi säkerställt att kursen erbjuder en stor mängd av olika övningar.

KURSMETODIK
Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad metod. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så ser vi mer på den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att utnyttja sakstudier för att illustrera dessa processer lär deltagaren sig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer i sammanhanget av att slutföra en uppgift.

KURSMATERIAL
SolidEngineer tillhandahåller kursmaterial och det är på svenska. För den som önskar finns även kursmaterial på engelska, kontakta kursansvarig innan kursen för att få tillgång till det.

FÖRKUNSKAPER
För att kunna tillgodogöra sig kursen bör kursdeltagarna ha genomfört SOLIDWORKS grundkurs eller ha motsvarande kompetens samt goda kunskaper i Windows miljön.

KURSINNEHÅLL
• hantera ritningsramar och mallar
• skapa ritnigar av detaljer och sammanställningar
• måttsättning
• texter och symboler
• stycklistor och andra typer av listor

Anmäl dig