Beskrivning:

1 DAG

Kostnad: 6 800

SOLIDWORKS Visualize grundkurs går igenom hur man tar fram fotorealistiska bilder i SOLIDWORKS. Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur detta på ett snabbt och smidigt sätt kan göras.

MÅLET MED KURSEN
Kursdelatagarna lär sig applicera och justera material på sina modeller och förstå hierarkin för detta. Du lär dig ljussätta modeller både via fördefinierade miljöer och genom att manuellt sätta upp scener. Även applicering av dekaler och uppsättning av kameror går vi igenom i kursen.

ÖVNINGAR
Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska moment och situationer. Under kursen jobbar vi med uppgifterna på plats. Eftersom alla kursdeltagare har olika behov och arbetar i olika tempo har vi säkerställt att kursen erbjuder en stor mängd av olika övningar.

KURSMETODIK
Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad metod. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så ser vi mer på den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra konstruktionsuppgifter kommer kursdeltagarna att lära sig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

KURSMATERIAL
SolidEngineer tillhandahåller kursmaterial och materialet är på engelska

FÖRKUNSKAPER
För att kunna tillgodogöra sig kursen bör kursdeltagarna ha genomfört SOLIDWORKS grundkurs eller ha motsvarande kompetens samt goda kunskaper i Windows miljön.

KURSINNEHÅLL
• apperances
• kameror
• dekaler
• ljussättning
• miljöer
• avancerade ljuseffekter
• metalformning

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.