Beskrivning:

1 DAG

Pris: 6 800

En kurs för alla SOLIDWORKS användare som vill kunna dra och använda kablar, flatkablar och elrör. SolidEngineers certifierade lärare visar och går igenom hur man löser konstruktionsuppgifter och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

MÅLET MED KURSEN
Efter kursen kommer deltagarna ha kunskap i hur man i programmet drar kablar, flatkablar och elrör. Kursdeltagarna kommer också kunna skapa nya routingdetaljer samt ha en god förståelse för hur dessa används.

ÖVNINGAR
Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska konstruktions- och modelleringssituationeroch vi lägger mycket vikt vid praktiska övningar. Eftersom alla kursdeltagare har olika behov och arbetar i olika tempo har vi säkerställt att kursen erbjuder en stor mängd av olika övningar.

KURSMETODIK
Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad syn på övningar. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så framhävs den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra konstruktionsuppgifter kommer deltagarna att lära sig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

KURSMATERIAL
SolidEngineer tillhandahåller kursmaterial och materialet är på engelska.

FÖRKUNSKAPER
För att kunna tillgodogöra sig kursen bör kursdeltagarna ha genomfört SOLIDWORKS grundkurs eller ha motsvarande kompetens samt goda kunskaper i Windows miljön.

KURSINNEHÅLL KABLAR
• grundläggande elektrisk routing
• standardkablar
• importera elektrisk data
• ”till/från” listor ROUTING KOMPONENETER
• clips, kontakter, klammer, eldosor mm
• routingpoints
• connection points

 

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.