Beskrivning:

4 Dagar

Att gå en kurs är det mest effektiva sättet att komma igång med att använda SOLIDWORKS. Programvaran är enkel att lära sig på egen hand, men det finns en överhängande risk att användaren inte använder rätt verktyg när kunskaperna inte är heltäckande. Som lärare är det viktigt att man har förståelse för det man ska lära ut. Därför syftar denna kurs till att fördjupa dina kunskaper inom SolidWorks med utångspunkt att följa SOLIDWORKS lärarhandledning.

Målet med kursen
Kunna alla delarna i lärarhandledningen och kunna utföra de uppgifter som ingår.

Övningar
Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska konstruktions- och modelleringssituationer. Under kursen jobbar vi med uppgifterna på plats. Olika deltagare arbetar i olika tempo vilket gör att kursen innehåller fler övningar än deltagarna förväntas hinna med, vilket garanterar att även den mest effektive deltagaren inte får slut på övningsexempel.

Kursmetodik
Kursen är uppbyggd på övningar och diskussioner kring de förekommande lektionerna i SOLIDWORKS lärarhandledning. Genom att själv få möjlighet att lösa uppgifter kommer du att lära dig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

Kursmaterial
Kursmaterialet består av två kompendier, lärarhandledningen på 300 sidor och elevhandledningen på 150 sidor. Alla elever sitter vid en egen kursdator under utbildningen.

Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du:
• ha erfarenhet av Windows samt ett eller flera moderna 3DCAD system
• ha genomfört ”SOLIDWORKS Tutorials” Lesson 1-3 som finns i ”Help”-menyn i SolidWorks.

Vi kommer att gå igenom:
• Användargränssnitt
• Grundläggande funktioner för parter
• Sammanställningens grunder
• Grunderna i SOLIDWORKS Toolbox
• Grundläggande ritningar på parter och sammanställningar
• Skapa, hantera och visa eDrawings-filer
• Designtabeller
• Roterings- och svepningsfeatures
• Upphöjningsfeatures
• Skapa bilder och animeringar
• Sprängskisser
• Analyser med SimulationXpress

Förutom ökade kunskaper inom SOLIDWORKS kommer du få reda på följande:
• Resurser tillgängliga för lärare
• Studentlicenser och hur dom fungerar

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.