Beskrivning:

2 DAGAR

Pris: 8 500
Simulation Non-linear lär användarna att med hjälp av Simulation Premium lösa ickelinjära beräkningsproblem. Under kursen går SolidEngineers certifierade lärare igenom frågeställningar samt visar hur uppgifter kan lösas.

MÅLET MED KURSEN
Efter kursen kommer deltagarna kunna använda olika materialmodeller, hantera kontaktvillkor etc. Fokus ligger på att förstå matematiken i bakgrunden för att framgångsrikt göra komplicerade analyser. Deltagarna kommer förutom god förståelse för beräkningarna dessutom kunna utföra komplicerade FEM-analyser i Simulation Premium.

ÖVNINGAR
Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska simuleringssituationer. Eftersom alla kursdeltagare har olika behov och arbetar i olika tempo har vi säkerställt att kursen erbjuder en stor mängd av olika övningar.

KURSMETODIK
Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad metod. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så ser vi mer på den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra uppgifterna kommer kursdeltagarna att lära sig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

KURSMATERIAL
SolidEngineer tillhandahåller kursmaterial och materialet är på engelska.

FÖRKUNSKAPER
För att kunna tillgodogöra sig kursen bör kursdeltagarna ha genomfört grundkur i SOLIDWORKS Simulation eller ha motsvarande kompetens samt goda kunskaper i Windows miljön.

KURSINNEHÅLL
• stora deformationer
• ickelinjär knäckning
• plastisk deformation
• deformationshårdnande
• elastomeranalys
• ickelinjär kontaktanalys
• metalformning

Avslutad kurs
Efter avslutad kurs erhålls ett diplom.

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.