Beskrivning:

Användarkurs 1 dag

Pris: 6 800
Att gå en användarkurs är det mest effektiva sättet att komma igång med att använda  PDM Professional. Programvaran är enkel att lära sig på egen hand men med rätt arbetsmetodik blir du en effektivare användare och lär dig även vad som sker bakom applikationen. Användarkursen ger en bred kunskap inom området och hjälper dig att snabbt komma igång med ett framgångsrikt arbete i PDM Professional. Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur man löser uppgifter och kursdeltagarna får sedan
öva på liknande uppgifter.

Målet med kursen
Du kommer att lära dig att söka information, registrera dokument, revidera dokument, initiera arbetsflöden, hantera olika typer av stycklistor, hantering av projekt m.m. Du lär dig även hur integrationen i SOLIDWORKS fungerar samt interaktionen med Windows miljön. Vi tränar dig i hur samarbetet mellan olika Enterprise användare fungerar då gemensamma utvecklingsprojekt bedrivs. Efter kursen kan du hantera information i PDM Professional och på så vis sköta det dagliga arbetet med PDM Professional som stöd i din verksamhet.

Övningar
Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska användarsituationer. Under kursen jobbar vi med uppgifterna mellan teorigenomgångarna. Olika deltagare arbetar i olika tempo vilket gör att kursen innehåller fler övningar än deltagarna förväntas hinna med, vilket garanterar att även den mest effektive deltagaren inte får slut på övningsexempel.

Kursmetodik
Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad syn på övningar. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så framhävs den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra arbetsuppgifterna kommer du att lära dig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

Kursmaterial
Kursmaterialet består av en bok på cirka 130 sidor. Boken är på engelska och är rikt illustrerad, för att öka inlärningshastigheten.
Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du:
• ha erfarenhet av Windows
• ha viss erfarenhet av SOLIDWORKS

Kursinnehåll
• Registrering av information
• Integrationer
• Utforskaren
• Revidering av dokument
• Hantering av arbetsflöden
• Konfigurationer
• Nummersystem
• Projekthantering
• Användaren

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.