Beskrivning:

1 dag

Pris: 6 800
Att gå en administratörskurs är första steget mot att ta hand om systemskötseln av den egna installationen. Systemadministrationen är enkel att lära sig på egen hand men det finns en överhängande risk att införda förändringar får långsiktiga konsekvenser som du får kunskaper att bedöma. Administratörskursen ger en bred kunskap inom området och hjälper dig att snabbt komma igång med ett framgångsrikt arbete i PDM Professional. Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur man löser konstruktionsuppgifter och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

Målet med kursen
Under denna endagsutbildning lär du dig hur du administrerar och underhåller PDM Professional på ett säkert sätt samt anpassa systemet efter era specifika behov. Följande delmoment ingår: serverplanering, rättigheter, hantering av profilkort, flöden, löpande systemunderhåll m.m. Efter kursen kan du utföra förändringar på den systemmiljö som ursprungligen implementerats vid införandet av PDM Professional. Vår certifierade utbildare har många praktiska
delar i kursen för att du ska komma ihåg de olika momenten lång tid framöver

Övningar
Till varje administratörsverktyg finns flera övningar som representerar typiska situationer för dig som systemansvarig. Under kursen arbetar vi med övningsuppgifterna på plats i kurslokalen.

Kursmetodik
Kursen är upplagd enligt en process- och funktionsbaserad syn på utlärningen. Istället för att fokusera på enbart funktioner i programvaran så framhävs den arbetsprocess och procedur som följs för att lösa en uppgift. Vi lär ut hur olika delar av administratörsverktyget påverkar din verksamhet.

Kursmaterial
Kursmaterialet består av en bok på cirka 330 sidor. Boken är på engelska och är rikt illustrerad för att öka inlärningshastigheten.

Förkunskaper
Du bör vara insatt i hur arbetsflödena ser ut i din verksamhet. Du bör vidare ha en god kompetens Windows miljön som Windows Administratör.

Begränsningar
Deltagarna arbetar i samma systemmiljö vilket gör att kursen inte tar hänsyn till den egna anpassade miljön i just din verksamhet. Vi följer en generell miljö som alla elever använder.

Kursinnehåll
• Installationsplanering
• Användare & Grupper
• Mallar
• Profilkort
• Arbetsflöden
• Uppgraderingsarbete
• BOM hantering
• Vaulthantering
• Export/Import
• Replikering
• Backupsystem

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.