Beskrivning:

5 DAGAR

Pris: 17 000

Att gå en grundkurs är det mest effektiva sättet att komma igång med att använda SOLIDWORKS. Programvaran är enkel att lära sig på egen hand men det finns en överhängande risk att användaren inte använder ”rätt” verktyg då kunskaperna inte är heltäckande. Grundkursen ger en bred kunskap inom området och hjälper dig att snabbt komma igång med ett framgångsrikt arbete i SOLIDWORKS. Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur man löser konstruktionsuppgifter och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

MÅLET MED KURSEN

Efter kursen har deltagarna kunskap i att skapa parter, sammanställningar och ritningar i SOLIDWORKS på ett effektivt sätt och med rätt verktyg. Efter kursen kan kursdeltagarna utföra konstruktionsuppgifter i SOLIDWORKS för att sköta det dagliga arbetet på en konstruktions- eller designavdelning. ÖVNINGAR

Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska konstruktions- och modelleringssituationer. Eftersom alla kursdeltagare har olika behov och arbetar i olika tempo har vi säkerställt att kursen erbjuder en stor mängd av olika övningar.

KURSMETODIK

Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad syn på övningar. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så framhävs den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra konstruktionsuppgifter kommer du att lära dig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

KURSMATERIAL

SolidEngineer tillhandahåller kursmaterial på svenska. För den som önskar finns även kursmaterial på engelska, kontakta kursansvarig innan kursen för att få tillgång till det.

FÖRKUNSKAPER

För att kunna tillgodogöra sig kursen bör kursdeltagarna ha genomfört ”SOLIDWORKS Tutorials” Lesson 1-3 som finns i ”Help”-menyn i SOLIDWORKS samt besitta goda kunskaper i Windows miljön.

KURSINNEHÅLL

DETALJMODELLERING
• profiler, plan, standardvyer
• Förstå feature, designavsikt, mått
• associativitet, parametriska modeller, korrigera fel
• ekvationer, kopiering av features
• rundningar, släppningar
• multibodies, thin features
• urholkning, stödväggar
• förändra, kontrollera, byta ordning

SYMMETRI, MÖNSTER
• skisser, features, spegling
• mönster, feature palette, biblioteksfeatures

ROTERADE FEATURES
• skisser, regler

SIMULATIONXPRESS
• begränsad FEM

SAMMANSTÄLLNINGSMODELLERING
• lägga till komponenter, flytta, rotera, passa ihop
• frihetsgrader, ordningsföljd • dölja komponenter, transparenta komponenter
• egenskaper, undersammanställningar
• smarta mates, regler

ANVÄNDA SAMMANSTÄLLNINGAR
• mäta, vikt, statistik
• fysisk simulering
• sprängskisser, animering

KONFIGURATIONER
• detalj- och sammanställningskonfigurationer, användning
• skapa varianttabell, ändra lägga till, styra
• strategi

RITNINGSVYER, MÅTT
• standardvyer, utbredd vy av plåt, snittvyer
• detaljvyer, brutna vyer, projicerade vyer
• hämta mått, styrda mått, ändra mått, linjera mått, centrumlinjer

SYMBOLER, NOTER, BLOCK
• svetssymboler, ytjämnhetssymboler, block
• geometriska toleranser, pilar, markeringar
• snittmarkeringar, gängor, ballonger

STYCKLISTOR OCH TABELLER
• skapa, underhålla, ändra stycklistor
• håltabeller

DOKUMENTMALLAR OCH INSTÄLLNINGAR
• dokumentinställningar och systeminställninga
• ändra, spara, förval
• malldokument, format, förval
• ritramar

EDRAWINGS
• skapa, skicka
• mäta, animera, sprängskisser, plocka isär

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.