Beskrivning:

2 DAGAR

I SOLIDWORKS Plåtkurs lär sig kursdeltagarna att skapa utbredningsbara plåtdetaljer i SOLIDWORKS. Under kursen visar SolidEngineers certifierade lärare hur man löser konstruktionsuppgifter och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

MÅLET MED KURSEN
Efter kursen kan deltagarna de plåtkommandon som finns i SOLIDWORKS samt rita plåtkomponenter från grunden. Dessutom kommer kursdeltagarna ha kunskap om konverteringar av befintlig geometri till utbredningsbar plåt.

ÖVNINGAR
Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska konstruktions- och modelleringssituationer. Eftersom alla kursdeltagare har olika behov och arbetar i olika tempo har vi säkerställt att kursen erbjuder en stor mängd av olika övningar.

KURSMETODIK
Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad metod. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så ser vi mer på den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra konstruktionsuppgifter kommer kursdeltagarna att lära sig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

KURSMATERIAL
SolidEngineer tillhandahåller kursmaterial och materialet är på engelska.

FÖRKUNSKAPER
För att kunna tillgodogöra sig kursen bör kursdeltagarna ha genomfört SOLIDWORKS grundkurs eller ha motsvarande kompetens samt goda kunskaper i Windows miljön.

KURSINNEHÅLL
• skapa plåtdetalj från grunden
• konvertera solid/yta till plåt
• konvertera importerad geometri till plåt
• stansverktyg
• plåtritningar

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.