Beskrivning:

1 ½ DAG

Pris: 7 300
Grundkursen SOLIDWORKS Plastics går igenom hur formsprutningsanalyser i SOLIDWORKS Plastics görs. SolidEngineers certifierade lärare visar på och går igenom hur konstruktionsuppgifter kan lösas och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

MÅLET MED KURSEN
Kursdeltagarna lär sig analysera formsprutningstillverkning m h a SOLIDWORKS Plastics samt lär sig tolka inverkan av ingjötsplacering, identifiera sjunkmärken och luftfickor.

ÖVNINGAR
Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska konstruktions- och modelleringssituationer. Under kursen jobbar vi med uppgifterna på plats. Eftersom alla kursdeltagare har olika behov och arbetar i olika tempo har vi säkerställt att kursen erbjuder en stor mängd av olika övningar.

KURSMETODIK
Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad syn på övningar. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så framhävs den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra konstruktionsuppgifter kommer du att lära dig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

KURSMATERIAL
SolidEngineer tillhandahåller kursmaterial och materialet är på engelska.

FÖRKUNSKAPER
För att kunna tillgodogöra sig kursen bör kursdeltagarna ha genomfört SOLIDWORKS grundkurs eller ha motsvarande kompetens samt goda kunskaper i Windows miljön.

KURSINNEHÅLL
• grundläggande fyllnadsanalys
• luftfickor
• ingjötsplacering
• sjunkmärken
• optimera avsvalningstid
• multipla kaviteter

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.