Beskrivning:

2 DAGAR

Pris: 8 500

En kurs för alla SOLIDWORKS användare som behöver kunna skapa mer avancerade former av detaljer. Kursdeltagarna får en grundläggande genomgång av de mer avancerade verktygen för detaljmodellering, som svep och loft. SolidEngineers certifierade lärare visar och går igenom hur man löser modelleringsuppgifter och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

MÅLET MED KURSEN
Efter kursen kommer deltagarna att utökat sin färdigheter i detaljmodellering i SOLIDWORKS. Avancerade funktioner såsom att arbeta med massiva multikroppar, svepningar och loftningar ger deltagarna bättre möjligheter att skapa avancerade detaljer.

ÖVNINGAR
Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska konstruktions- och modelleringssituationer. Eftersom alla kursdeltagare har olika behov och arbetar i olika tempo har vi säkerställt att kursen erbjuder en stor mängd av olika övningar.

KURSMETODIK
Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad metod. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så ser vi mer på den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra konstruktionsuppgifter kommer kursdeltagarna att lära sig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

KURSMATERIAL
SolidEngineer tillhandahåller kursmaterial och materialet är på engelska. FÖRKUNSKAPER För att kunna tillgodogöra sig kursen bör kursdeltagarna ha genomfört SOLIDWORKS grundkurs eller ha motsvarande kompetens samt goda kunskaper i Windows miljön.

KURSINNEHÅLL

MULTIKROPPAR
• Boolska operationer
• dela, spara separata multikroppar
• skapa sammanställningar
• flytta och rotera multikroppar

SVEPNINGAR
• kurvor, slinga och spiral
• analysera svept geometri
• kanter, tangensvillkor och 3D - skisser

LOFT
• skisser och härledda skisser
• tangensvillkor

ANDRA AVANCERADE VERKTYG
• flex, avrundningar, wrap och deform

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.