Beskrivning:

1 DAG

SOLIDWORKS svetskurs går igenom hur man skapar balkkonstruktioner i SOLIDWORKS. SolidEngineers certifierade lärare går igenom och visar hur vi på olika sätt kan lösa konstruktionsuppgifter och kursdeltagarna får sedan öva på liknande uppgifter.

MÅLET MED KURSEN
Kursen går igenom alla svetskommadon i SOLIDWORKS och deltagarna kommer få skissa på skelett och klä dessa med balktvärsnitt, skapa egna tvärsnitt, trimma balkar, etc. I kursen ingår dessutom speciella aspektekter vid rörkonstruktioner. Avslutningsvis kommer deltagarna att få presentera sina resultat i en tydlig ritning.

ÖVNINGAR
Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska konstruktions- och modelleringssituationer. Eftersom alla kursdeltagare har olika behov och arbetar i olika tempo har vi säkerställt att kursen erbjuder en stor mängd av olika övningar.

KURSMETODIK
Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad metod. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så ser vi mer på den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra konstruktionsuppgifter kommer kursdeltagarna att lära sig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

KURSMATERIAL
SolidEngineer tillhandahåller kursmaterial och materialet är på engelska. FÖRKUNSKAPER För att kunna tillgodogöra sig kursen bör kursdeltagarna ha genomfört SOLIDWORKS grundkurs eller ha motsvarande kompetens samt goda kunskaper i Windows miljön.

KURSINNEHÅLL
• skapa lämpliga 2D/3D skisser
• skapa profilskisser
• skapa balkar
• svetsritningar

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.