Beskrivning:

3 DAGAR
Kursen är avsedd för SOLIDWORKS användare som behöver lära sig att lösa problem och utföra beräkningar mer effektivt med SOLIDWORKS Simulation analysprogram. Vi inleder kursen med att använda beräkningsverktyget för att förstå de teoretiska grunderna. Därefter går vi igenom analysprocessen i SOLIDWORKS Simulation, från att genomföra en mesh till att tolka resultatet för detaljer och sammanställningar. Vi tar även upp modelleringstekniker för sammanställningar såsom kontaktproblem.

MÅLET MED KURSEN
Efter kursen kommer deltagarna att kunna hantera SOLIDWORKS Simulations analysmetoder på ett effektivt och produktivt sätt.

ÖVNINGAR
Till varje kursavsnitt finns flera övningar som representerar typiska konstruktions- och modelleringssituationer. Eftersom alla kursdeltagare har olika behov och arbetar i olika tempo har vi säkerställt att kursen erbjuder en stor mängd av olika övningar.

KURSMETODIK
Kursen är upplagd enligt en process- eller uppgiftsbaserad metod. Istället för att fokusera på funktioner i programvaran så ser vi mer på den process och procedur som följs för att lösa en uppgift. Genom att slutföra uppgifterna kommer kursdeltagarna att lära sig nödvändiga kommandon, alternativ och menyer.

KURSMATERIAL
Solidengineer tillhandahåller kursmaterial och materialet är på engelska.

FÖRKUNSKAPER
För att kunna tillgodogöra sig kursen bör kursdeltagarna ha genomfört SOLIDWORKS grundkurs eller ha motsvarande kompetens samt goda kunskaper i Windows miljön.

KURSINNEHÅLL

INTRODUKTION AV FEA
• De teoretiska grunderna
• Metodik

SOLIDWORKS SIMULATION ELEMENT
• Elementbibliotek, solid- , skal- och balkelement
• Elementkvalitét
• Elementnätinställningar

RANDVILLKOR
• Teori
• Virtual connectors
• kontaktvillkor
• Laster
• Symmetri

ANALYSTYPER
• Statisk analys

GENOMGÅNG AV OLIKA LÖSARE
• Direct Sparse Solver
• FFE

POSTPROCESSERING
• Tolka resultat
• Visualisera resultat
• Rapportgenerering
• Presentera resultat med eDrawings

Vi beklagar, registrering för detta evenemang är nu stängd.

Vänligen kontakta oss om du vill veta ifall det finns några platser kvar.