A journal file could not be created

Detta felmeddelande kan dyka upp när SOLIDWORKS startas. Genom att trycka på OK går det att starta programmet och jobba på som vanligt, men skulle SOLIDWORKS krascha så går det inte att göra en auto recover på det som inte har sparats. Det finns olika anledningar till att detta felmeddelande kan dyka upp.

Fler sessioner av SOLIDWORKS öppna

Det första som är bra att dubbelkolla är så att inte programmet körs i flera sessioner. SOLIDWORKS kan nämligen endast skapa en journal file åt gången. Detta löser du enkelt genom att gå in i Aktivitetshanteraren för att säkerställa att det endast är en aktiv session.

Om det endast är en session öppen av programmet och felmeddelandet ändå dyker upp, så är troligtvis någon av nedanstående två anledningar orsaken.

SOLIDWORKS har problem att skapa en journal file

En annan anledning som kan orsaka detta felmeddelande är att SOLIDWORKS har problem att skapa en fil i den specificerade mappen i Registereditorn (Registry Editor) i Windows, det kan bero på att filen är skadad. För att lösa det behöver du först stänga ned SOLIDWORKS. Öppna sedan Registereditorn genom att söka i Windows startmeny.

Leta reda på mappen ExtReferences via sökvägen Dator\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 20XX\ExtReferences. Byt namn på mappen och lägg till ändelsen ”_old” i namnet.

Öppna sedan SOLIDWORKS för att se om felmeddelandet är borta. Om felmeddelandet inte dyker upp så ska det ha skapats en ny mapp i Registereditorn som heter ExtReferences. Du kan då radera den mappen som du döpte om till ExtReferences_old. Om felmeddelandet fortfarande dyker upp kan det bero på nedanstående anledning.

Du saknar behörighet till mappen där filen skapas

En annan anledning till varför felmeddelandet kan dyka upp är om du inte har fullständig behörighet till den mappen där filen skapas. För att ta reda på vilken mapp detta är, markerar du mappen ExtReferences. På högra sidan i Registereditorn dyker olika registernycklar upp. Leta reda på registernyckeln som heter SOLIDWORKS Journal Folders och dubbelklicka på den. Då dyker en ruta upp där du kan se sökvägen till filen.

Standardplatsen där filen skapas är C:\Users\CURRENT_USER\AppData\Roaming\SolidWorks\SOLIDWORKS 20XX. Gå till den mappen, högerklicka och välj Egenskaper. Under fliken Säkerhet finns en lista på alla användare. Markera ditt användarnamn och säkerställ att du har Fullständig behörighet under avsnittet Behörigheter för <användarnamn>.

Om du inte har fullständig behörighet kan du behöva ta kontakt med en IT-ansvarig. Ett annat sätt att lösa det på är att byta sökväg till SOLIDWORKS Journal Folders till en plats som du har fullständig behörighet till. Detta gör du i rutan som dyker upp när du dubbelklickar på registernyckeln.