Skapa en Admin Image

I denna guide för att skapa en ny Admin Image installation kommer vi att använda följande process. Denna kommer sedan ligga i en mapp på den server som vi vill att vår Admin Image ska delas från.

Det finns två sätt att skapa en Admin Image.

Om det är en helt ny version av SOLIDWORKS, t.ex. 2023, så laddar man ned Installation Managern för den versionen och sedan följer stegen längre ner.

Om man redan har SOLIDWORKS installerad så gör man på nedanstående sätt.
För att starta installationsprocessen går vi till kontrollpanelen/program och där väljer vi den SOLIDWORKS installation vi vill att vår Admin Image ska vara kopplad till därefter klickar vi på ”ändra” (modify).

I början av installationen har vi valet om vi vill påbörja en helt ny admin image eller om vi vill använda en befintlig admin image. Om vi redan har en admin image installerad så är det smidigare att välja att använda den istället för att skapa en ny. I den här guiden kommer vi dock välja att installera en ny från grunden.

När installationsguiden startar markerar vi ”create an admin image to deploy to multiple computers”. En undermeny öppnas och här väljer vi ”create a new image using default settings” och klickar sedan på ”next”.

I nästa steg fyller vi i samtliga SOLIDWORKS serienummer som är kopplade till oss. Är vi inloggade fylls dessa i med automatik. Vi kan även välja att logga in om vi inte redan är det så fyller SOLIDWORKS i de serienummer som är kopplade till oss automatiskt.

Vi klickar på ”next” för att gå vidare i processen. I nästa steg har vi flera steg där vi kan göra ändringar i vår installation. Det översta är för vilka produkter vi vill installera vår nya Admin Image. Vi väljer samtliga produkter som används av någon användare inom vår organisation. Här kan vi också välja var på servern vår nya admin image ska sparas.

När vi valt plats så bockar vi i godkännande av SOLIDWORKS license agreement och klickar på ”download and create image”.