Hur aktiverar/deaktiverar jag en fast licens?

Vid större uppdateringar, uppgraderingar, nya licenser eller andra förändringar kan vi behöva aktivera eller deaktivera en eller flera licenser. Denna funktion finner vi under frågetecknet i övre högra hörnet inne i SOLIDWORKS.

Activate…
Används för att aktivera licens för en installation.

Deactivate…
Används för att deaktivera licens för en installation.

Show…
Visar nuvarande aktiverade licenser.

Vid t ex datorbyte börjar vi med att deaktivera licensen på datorn som ska bytas ut. Sedan aktiverar vi licensen på den nya datorn.

Vi väljer den licens som vi önskar aktivera eller deaktivera. Rekommenderat är att välja alternativet ”Automatically over the internet”. Skriv sedan in din E-mail adress och tryck ”Next”.