Aktivera/deaktivera en fast licens

För att kunna använda SOLIDWORKS-produkter med fasta licenser, så måste de aktiveras på en dator. För att kunna flytta en licens från en dator till en annan, så behöver licensen deaktiveras på den gamla datorn och sedan aktiveras på den nya datorn. Detta eftersom fasta licenser endast kan vara aktiva på en dator i taget. Om en dator inte har en aktiv licens, så dyker en ruta upp när SOLIDWORKS startas. Där finns möjligheten att direkt aktivera licensen, se bild nedan.

 

I want to activate my SOLIDWORKS product now.

Inne i SOLIDWORKS finns det möjlighet att aktivera och deaktivera licenser, samt visa vilka produkter som är aktiva på datorn. Detta görs i SOLIDWORKS Product Activation, som hittas under frågetecknet och sen Licenses högst upp till höger, se bild nedan.

 

Questionmark, licenses, activate, deactivate or show.

Aktivering och deaktivering görs på samma sätt inne i SOLIDWORKS Product Activation. Först får vi välja vilka licenser som ska aktiveras/deaktiveras. Sedan får vi välja vilken metod som ska användas. Rekommenderat är att välja alternativet Automatically over the internet, och då måste en mejladress fyllas i. Tryck sedan på Nästa, se bild nedan.

 

Activate/Deactivate your SOLIDWORKS product.

 

Om aktiveringen/deaktiveringen gick igenom så dyker en informationsruta upp med ett meddelande, samt en lista på aktiverade produkter. Tryck sedan på Slutför.

 

Activation/Reactiovation succeeded

 

OBS! När en aktivering inte går igenom så dyker ofta detta meddelande upp, se bild nedan. Det betyder att licensen är fast på en annan dator och behöver först deaktiveras. Vi har inte möjlighet att göra en deaktivering på en dator åt er, utan detta sker lokalt. Det vi kan göra är en så kallad disable, vilket gör att den datorn inte längre kan använda just den licensen. Detta är endast något vi gör om en dator inte längre finns kvar på företaget av någon anledning.

 

Activation transaction faild. Activation count exceeded.