Aktivera en nätverkslicens

För att aktivera en SolidNetwork License går vi till Windows Start”/”SOLIDWORKS Tools ….”/”SOLIDWORKS SolidNetwork License Manager Server”

Här klickar vi på fliken ”Server Administration” och under License Information väljer vi ”Modify”

Det öppnas en ny ruta för SolidNetwork License Product Activation och här markerar vi ”Activate/Reactivate your product license(s)” och klickar på Next för att gå vidare.

Nu kommer vi få en ruta med ”SolidNetWork License Server Information”. Se till att vi klickar i ”A firewall is in use on this server” och fyll i ”Port Number” 25734. Vid ”Vendor Daemon Port Number” fyller vi i numret 25735. Klicka på Next för att gå vidare.

När vi gjort det kommer vi till Activate/Deactivate Your SOLIDWORKS Product. Här väljer vi ”Select All”. Vi vill se till att valet ”Automatic over the internet” är valt innan vi går vidare och klickar på Next.

Nu ska vi ha kommit till sista rutan och under Result ska det stå Activation/Reactivation Succeeded

För att avsluta klickar vi på Finish.