Ändra CAD-modellens orientering i SOLIDWORKS Composer

Om vi får en modell från någon annan och tar in den i SOLIDWORKS Composer, så märker vi att den inte ligger som vi vill. I exemplet på bilden så pekar tornet inte uppåt efter att vi läst in den i SOLIDWORKS Composer.

Vad beror detta på frågar vi oss. Om vi tittar i Properties-rutan så ser vi att Vertical axis är Y+. Modellen vi läste in har sin vertikala axel i z-led. Hur åtgärdar vi det?

Att åtgärda detta är enkelt. Klicka på den lilla nedåtpilen, se röd pil i bilden nedan. I listan som dyker upp klickar vi på Z+.

När vi gjort det, så vrids modellen som vi vill ha den. Skapa sedan en vy, då kommer andra vyer vi skapar att bli rätt också.

Hur blir det om vi läser in uppdateringar på modellen, kommer den att peka fel i mina vyer? Svaret ser vi i bilden nedan.

Som vi ser så kommer det att bli rätt i vyerna.