Ändra enheter i Simulation

I SOLIDWORKS Simulation går det att ändra vilket enhetssystem som ska vara standard vid inmatning samt för resultat i en simulering. Det går också att specificera vilken enhet som ska användas för längd/förskjutning, temperatur, vinkelhastighet och tryck/spänning. Dessa enheter kommer användas som standard, men vill man någon gång ange en annan enhet går detta att justera i PropertyManager för varje enskilt kommando.

För att ställa in enheter, gå till Simulation -> Options… -> Default Options -> Units.

 

Enhetsinställningar i SOLIDWORKS Simulation.