Begära en ny licensfil för CAMWorks

När man använder CAMWorks finns det flera sätt att hantera licenser. Den vanligaste metoden har varit att jobba med en s.k. licensfil som man läser in på datorn där CAMWorks ska köras. Denna fil behöver begäras på nytt när man t.ex. ska uppgradera CAMWorks. Men hur går man tillväga?

Det första man måste göra är att starta CW License Manager. I fönstret som kommer upp byter man till License Setup(1.) och sedan trycker man på Request licens(2.)

Nu kommer det upp en ny ruta med diverse fält. Om du har ett CAMWorks serienummer kan du fylla i detta i toppfältet(3.A) och bocka ur bocken(3.B), annars kan du skippa det och fylla i övriga obligatoriska fält. När fälten är ifyllda får man klicka i bockrutan angående HCL Privacy Policy(4), sen är vi klara att skicka filen. Här finns det två alternativ, där det första är att skapa ett mail automatiskt via outlook(5.A). Detta alternativ är att rekommendera då det är lättast.

Det andra alternativet är att klicka på Open in windows explorer(5.B). Då skapas en fil som man sen själv kan bifoga i ett mail.

När mailet väl är skickat så kommer HCL svara så fort de kan med en ny licensfil. Svarstid brukar ligga på runt 1-3 dagar.