Bryta och låsa externa referenser

Hur bryter/låser jag en extern referens?

När en skiss, feature, eller part använder extern geometri för dimensionering eller relationsskapande skapas det externa referenser. En feature med en extern referens noteras med {->}. Om denna referens använder geometri från en annan part i en sammanställning behöver sammanställningen vara öppen för att den externa referensen ska kunna uppdateras. Om sammanställningen är stängd noteras det med {->?}.

Om vi vill att den externa referensen inte ska kunna uppdatera längre finns det två effektiva sätt, ”Break reference” och ”Lock reference”. Break bryter referensen irreversibelt och detta noteras efteråt med {->x}. Eftersom detta inte är reversibelt är det mindre rekommenderat att använda Break. Lock är att föredra då den utför samma funktionalitet som Break men det går att låsa upp referenser om så önskas. Lock noteras med {->*}. Break och Lock kan utföras på part eller sammaställningsnivå. Högerklicka på parten eller featuren och välj External references.

Break All och Lock All är tillgängligt här men det går även att välja vilka referenser som ska brytas eller låsas. Om Lock valdes kan man sedan trycka på Unlock för att låsa upp referenserna.