Checka ut och in filer

Om vi arbetar med revisionshantering så måste filer checkas ut från valvet när ändringar ska göras. På så sätt är det tydligt vem som arbetar med filen, och risken att förlora arbete minskar avsevärt. Vid revisionshantering i 3DEXPERIENCE-plattformen så säger vi att vi låser filer när vi checkar ut dem, och låser upp filer när de är färdigarbetade med och ska checkas in i valvet igen.

Det finns olika sätt att låsa och låsa upp filer på i 3DEXPERIENCE-plattformen. Ett sätt är att markera den komponent som ska låsas eller låsas upp i designträdet eller i grafikfönstret, sedan trycka på Lock eller Unlock under fliken Lifecycle & Collaboration.

 

How to lock and unlock files when working with SOLIDWORKS and 3DEXPERIENCE.

 

Ett annat sätt är att gå via 3DEXPERIENCE add-in:et i Task Pane. Där går det att högerklicka på en fil för att trycka på Lock eller Unlock, beroende på vilket läge filen befinner sig i. Är filen upplåst och fri att arbeta med så syns ett öppet hänglås i en av kolumnerna. Är filen låst av någon annan så dyker ett stängt hänglås upp, och om du själv har låst filen så ser du en grön nyckel som symbol.

 

How to lock and unlock files when working with SOLIDWORKS and 3DEXPERIENCE.

Ännu ett sätt att hantera låsningen av filer på, är att fälla ut menyn Lifecycle and Collaboration bredvid designträdet, se bild nedan. Där går det smidigt att direkt trycka på respektive hänglås för att låsa en specifik fil.

Lifecycle and Collaboration menu