Använda dokumentmallar

För att kunna arbeta så effektivt och enkelt som möjligt använder SOLIDWORKS dokumentmallar, som kallas för ”Document Templates”. Det följer med standardmallar i SOLIDWORKS för parter, sammanställningar och ritningar samt ritningars underlagsformat (pappersstorlekar).

Standardmallar för Document templates:

C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 20XX\templates

Standardmallar för Sheet formats:

C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 20XX\lang\english\sheetformat

Skräddarsydda mallar bör sparas i en mapp utanför SOLIDWORKS egna mapp-struktur så att de inte raderas vid uppgradering eller ominstallation. De kan även placeras i en mapp på företagets nätverk, tex i ett PDM-arkiv så att administratören enkelt kan sköta företagsmallarna och underlagsformaten. För att lära sig skapa skräddarsydda mallar rekommenderas vår kurs SOLIDWORKS Ritningar.

I SOLIDWORKS pekas mallar och underlagsformat ut på två ställen i ”System Options”. Dels i File locations under ”Document Templates” och ”Sheet Formats”. Dels I ”Default Templates” dvs vilka mallar som automatiskt väljs vid till exempel import av STEP-filer.

Genom att trycka på ”Add…” kan du peka ut den mapp där era mallar och underlagsformat finns.

För ”Default Templates” går det att välja ”Prompt user tro select document template” för att låta användaren själv välja dokumentmall, till exempel vid import av en STEP-fil.