Lägg till nya kontakter i DSx.Client Care

För dig som är CAD administratör på företaget är det viktigt att du ser till att alla relevanta anställda är inlagda i det nya kontosystemet DSx Client Care. För att lägga till en kontakt måste du först checka av så att du har allt i följande lista:

  • Du har ett 3DEXPERIENCE ID
  • Du är tillagd i kontaktlistan för ditt företag
  • Du har rollen Security Administrator eller Support Administrator

Kontakta vår support om någon punkt är oklar eller inte uppfyllts. När dessa punkter är uppfyllda har du rätt till att lägga till nya kontakter för ditt företag och du kan nu utföra följande steg:

  1. Logga in på hemsidan DSx Client Care med ditt 3DExperience ID.
  2. Gå till Main Menu > Contact Administration. Där visas en lista med alla kontakter som finns inlagda som kontaktpersoner.
  3. För att lägga till en ny kontakt så klickar man på “New Contact” och fyll i de uppgifter som behövs (minst namn och mailadress).

    När rätt kontakter har skapats för företaget är nästa steg att sätta roller, se hur man tilldelar roller här.