Tilldela roller i DSx.Client Care

I det nya kontosystemet DSx Client Care är roller det som bestämmer ett kontos behörigheter. I allmänhet är rollen “Support Restricted” lämplig för de flesta SOLIDWORKS-användare. Detta ger behörigheter att ladda ned mjukvara på SOLIDWORKS nedladdningshemsida. Som CAD administratör ska man dock vara minst Security Administrator vilket ger en behörigheten att ändra roller. Om du inte ser Contact Administration i huvudmenyn för DSx Client Care, vänligen kontakta vår support så hjälper vi dig att tilldela rollen Security Administrator till er.

Så här går man tillväga för att tilldela en roll:

  1. Logga in på hemsidan DSx Client Care med ditt 3DEXPERIENCE ID.
  2. Gå till Main Menu > Contact Administration. Där visas först en lista med alla kontakter som finns inlagda som kontaktpersoner. Se hur man lägger till kontakter här.
  3. Leta upp rätt namn i listan och klicka på knappen “Change”.
  4. Bocka i de roller som det är tänkt att denna kontakt ska vara tilldelad och klicka sen på ”Ok”. (Klicka på rollens namn ifall du vill läsa mer om vad rollen innebär).
  5. För att godkänna de ändringar som gjorts, klicka sedan på “Apply Role Changes”.