Empty Response Received from the Activation Server

Ifall du i processen av att aktivera din SOLIDWORKS-produkt stöter på felmeddelandet Empty Response Received from the Activation Server så är något fel i kommunikationen mellan din dator och SOLIDWORKS aktiveringsserver. Detta förhindrar att din SOLIDWORKS-licens aktiveras ordentligt. Det kan bero på lite olika anledningar, men oftast är det något som blivit korrupt.

Det första man kan testa för att bli av med detta felmeddelande är att försöka med att aktivera produkten igen. Som tidigare nämnt så uppstår problemet på grund av dålig kommunikation mellan dator och SOLIDWORKS aktiveringsserver. Ibland räcker det med att försöka en gång till för att få igenom aktiveringen ordentligt.

Ifall problemet kvarstår, försök då med följande steg:

  1. Öppna upp Utforskaren och leta fram mappen ProgramData under C: (C:\ProgramData). ProgramData är en dold mapp, så ifall du inte hittar den under C: så gå till inställningarna för Utforskaren, under Visa > Visa/Dölj, och bocka i rutan Dolda objekt.
  2. I mappen ProgramData, leta upp mappen FLEXnet
  3. Döp om mappen till något i stil med FLEXnet_old (vi rekommenderar aldrig att fullt ut radera mappar som innehåller någon typ av registerfiler)
  4. Kör igång SOLIDWORKS igen och försök åter att aktivera licensen.

Ifall problemet kvarstå, kontakta supporten.