Förenkla sammanställningar för export till STEP

Behöver du kommunicera en hel produkt men vill skydda er konfidentiella eller kopieringskänsliga information?

Ibland behöver du kunna visa er kund hur en produkt kommer att se ut. Det säkraste sättet att hindra kopiering är att använda eDrawings (utan “Enable measure” och utan “STEP” eller “STL”). Men i vissa fall behöver produkten placeras in i en annan 3D-miljö och då behövs ett användbart filformat. Är det en BIM-miljö med arkitektur/byggnader så ska “Export to AEC” verktyget användas. För de flesta andra CAD-program passar STEP-formatet oftast bra. För import till SOLIDWORKS är det däremot oftast fördelaktigt att använda formatet Parasolid *.x_t.step

I den här guiden kommer vi att skapa en STEP-fil med förenkling för att dels ta bort geometri av säkerhetsintresse och för att göra den lätt att öppna och kunna lägga in i en större CAD-konstruktion utan att överbelasta datorn.

Så här exporterar du en stor sammanställning på ett effektivt sätt:

Den yttre geometrin av gjutformen ska sparas som en STEP-fil.

Förberedelse:

 1. Checka ut sammanställningen om du använder PDM.
 1.  Skapa en kopia av orginalsammanställningen med “Pack and Go” från file-menyn. Inkludera allt som kan behövas, till exempel Toolbox-komponenter mm. Välj att inkludera undermappar i “File Locations…”. Spara kopian i en ny mapp lokalt på datorn för att snabbt kunna förenkla sammanställningen. Lägg till ett suffix för att inte kunna blanda ihop orginalfilerna med kopian.
 2. Stäng orginalsammanställningen och öppna “Pack and Go”-kopian.

  Frivilliga inställningar:

  För mycket stora sammanställningar som tar lång tid att ändra på utför dessa inställningar också:

 3. Öppna Options > Document Properties och kontrollera att inställningarna har låg upplösning med “Apply to all referenced part documents”.
 4. Du kan ställa in Display Style till “Shaded” så går det lättare att bearbeta sammanställningen.
 5. Ta bort samliga mates
 6. Markera alla komponenter i Assembly-trädet välj Fix med höger musknapp.

  Förenkling av sammanställningen:

 7. Nu ska vi dölja onödiga komponenter med hjälp av “Hide”, då dolda komponenter inte följer med vid Save as part.
  Med valfri metod markera invändiga komponenter som inte ska vara med.
  Det är ofta effektivt att använda “Select by views” och välja samtliga vyer samt OK (se bildserien nedan).
  Om några komponenter inte ska vara markerade, håll ner CTRL-knappen och avmarkera dessa.
  Högerklicka på en av de markerade komponenterna och under “Selection Tools” välj “Invert Selection”.
  Med SHIFT-knappen nedtryckt högerklicka sedan på en av komponenterna i komponentträdet  och välj “Hide”.
  (Använd Rebuild-knappen om förändringen inte syns på skärmen.)

 8. Om det finns komponenter med olika typer av varningssymboler använd om möjligt “Hide” på dessa alternativt reparera problemen först.
 9. Innehåller sammanställningen komponenter med många ytelement (Surface bodies) dvs inte solida “Solid bodies” är det mycket svårare att utföra förenklingen. Det kan då krävas mer manuellt arbete för att förenkla dessa. Om möjligt dölj komponenter som innehåller många ytkroppar eller ersätt dem med några förenklade skissade extruderingar.
 10. Om så önskas kan du dölja alla små komponenter som inte behövs genom att filtrera med “Assembly Visualization”-verktyget. Filtrera på till exempel “Volume”, markera komponenter i listan och med SHIFT-knappen nedtryckt välj “Hide”.
 11. Är du nöjd med de kvarvarande komponenterna som syns, välj “Save as” som “Part” med “Include specified components” använd ej “Preserve geometry references”.
 12.  Stäng sammanställningen och öppna parten, välj “Nej” vid frågan om Import Diagnostics.

  Ytterligare förenklingar vid behov:

 13. Finns det fortfarande komplexa former eller sekretessinformation inuti parten, skapa en solid kropp som omfattar den inre geometrin, tex en Extruded Boss med “Merge result”.
 14. Använd verktyget “Combine” med funktionen “Add” för att sammanfoga kroppar som är i kontakt med varandra.
  (Bilden visar en ventil med fyra skruvar som kombineras med formen till en Body.)
 15. Spara sedan parten som Parasolid X_T. Detta är ett mellansteg i konverteringen för att komplexa features ska översättas till generella instruktioner i filformatet innan man går över till STEP.
 16. Öppna Parasolid-filen, använd inte “Recognize features” men kör Import Diagnostics. Det bör inte finnas problem i Import Diagnostics efter att ha tryckt på knappen “Attempt to heal all”. Om det finns defekter kan andra mjukvaror få problem att öppna filen.
 17. Spara nu som filen som Step AP2014 med inställningarna “Solid/Surface geometry” och “Export appearances”.
 18. Öppna Stepfilen och kör Import Diagnostics för att se om den är hel och jämför filstorleken med orginalet.


  I detta fall resulterade förenklingen och exporten i att det blev en enda body med filstorleken blev 35 gånger mindre än sammanställningen samt att den inte innehöll någon gemometri av sekretess.

  Klart!