Frilagd bild från SOLIDWORKS Visualize

Inledning

SOLIDWORKS Visualize är ett förnämligt verktyg för att ta fram bildmaterial för använding i marknadsmaterial, monteringsansvisningar, hemsidor etc. Många gånger är det då behändigt att få ut den färdiga bildern frilagd, med transparent bakgrund. Hur åstadkommer man det?

 

Filformat

I datorgrafikvärden kallas möjligheten att få transparent bakgrund för Alpha-kanal. Många, men inte alla, bildformat har stöd för dessa. Bland de bidlformat vi kan spara ut från SOLIDWORKS Visualize är det följande som har stöd för Alpha-kanal.

När ett bildformat med stöd för Alpha-kanal har valts återstår bara att bocka i Include Alpha, och våra bilder kommer att sparas med transparent bakgrund.

 

Övriga inställningar

Även om vi nu egentligen har uppnåt vårt mål så finns det ett par saker till man kan göra för att få ett bättre, eller åtminstone annorlunda, resultat.

Svart bakgrund

Det första vi kan göra är att gå till våra scen-inställningar och där ställa om vår bakgrund till en solid färg, och sätta den till svart. Detta kommer att påverka färgen på eventuella markskuggor.

 

Stänga av markskugga

En annan inställning vi kan göra är att stänga av skuggan på marken. Vi hittar inställningen i scen-fliken under Advanced.

 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi titta på tre exempel som visar effekten av de olika inställningar vi gjort. Notera att de alla har en transparent bakgrund men att skuggningarna skiljer sig åt.