Hitta information kring era produkter/licenser

För att enklast få en överblick över de produkter ni har tillgång till inom ert företag så går ni till My Products. Logga in på hemsidan med ett 3DEXPERIENCE ID för att få information om bland annat:

  • Serienummer kopplade till era produkter
  • Utgångsdatum för licensen
  • Utgångsdatum för serviceavtal kopplad till licensen
  • Se ifall produkten aktiverats
  • Inkluderade produkter kopplade till licensen ifråga

My Products hittar du genom att gå via www.solidworks.com och sen till fliken Support. För att ha rätt att se informationen så behöver du vara inlagd som Security Admin för ert företag. Kontakta vår support ifall du känner dig osäker på vilken roll du har blivit tilldelad i DSx.Client Care.

 

Fler guider liknande denna: