Aktivera automatiskt sparande av PDF och STEP

För att kunna göra ändringar i er plattformsmiljö behöver du vara administratör.

  1. Gå in i Platform Management och fliken Content.

2. Förstora/Maximera appen Collaborative Spaces Configuration Center.

3. Gå ner i listan till vänster och välj Derived Format Management.

4. Tryck på pluset för att skapa en ny Conversion Rule. Se exempel nedan.

On promote + Released State = En pdf/step fil skapas per automatik varje gång parten ändras till released.

On Demand = Du väljer själv i SolidWorks när du vill skapa en pdf/step fil av din part.

On Save from Connector = En pdf/step fil sparar varje gång du sparar i SolidWorks.

5. För att pdf’er av ritningarna ska fungera behöver du skapa både UDL och PDF.

6. När du är klar väljer du Apply.

7. För att aktivera ändringarna väljer du Configuration Deployment och trycker på Update Index Model och Reload Cache. Tar ett litet tag för systemet att kalibreras, men sen kommer dina inställningar att gälla på alla filer framöver.

8. Var hittar jag mina pdf- och step-filer?
Gå in i 3DEXPERIENCE och mappen Bookmark Editor. Markera filen och välj information längst till höger. Under Derived outputs kan du ladda ner filen.