Aktivera befintliga och lägga till nya SOLIDWORKS nätverkslicenser från 2023

Om ni uppgraderar SOLIDWORKS-version eller behöver lägga till ytterligare nätverkslicenser till era befintliga licenser, måste ni aktivera nätverkslicenserna via SolidNetwork License Manager innan de nya licenserna kan användas.

Även om de installerade produkterna är från en tidigare version krävs det återaktivering en gång om året från och med version 2022.

FRÅN SOLIDWORKS 2023 OCH SENARE

För att aktivera/lägga till nya nätverkslicenser går vi till:

Windows Start > SOLIDWORKS Tools 20XX > SOLIDWORKS SolidNetwork License Manager Server 20XX”. Gäller från version 2023.

Under fliken ”Server Administration” välj ”Modify”

”Activate/Reactivate your product license(s)” och klicka Next.

Här visas inställningar i samband med grundinstallationen. Ändra inte inställningarna och klicka Next. Vanligtvis är det inställt på 25734 för ”Port Number”, och 25735 för ”Vendor Daemon Port Number”.

I Activate/Deactivate Your SOLIDWORKS Product. Här kan vi båda återaktivera befintliga eller lägga till nya nätverkslicenser.

  • För att lägga till nya licenser klicka på ”Add”, fyll i nya licensnumret och klicka på OK.
  • För återaktivera befintliga licenser välj ”Select All”.

Välj ”Automatic over the internet” för att aktivera via internet och fyll kontaktinformation ”E-mail” klicka på Next.

Om datorn inte har internetuppkoppling kan ni aktivera med ”Manuellt via e-mail”. Som ni sedan skickar förfrågningsfilen till SOLIDWORKS för att få en svarsfil som du kan användas till att aktivera licensen.

Under ”Result” ska det stå ”Activation/Reactivation Succeeded”

Klicka på Finish för att avsluta.