Aktivera Xpress-produkter i SOLIDWORKS

Med SOLIDWORKS följer några så kallade Xpress-produkter (Lightvarianter av mjukvaror som underlättar produktutvecklingsprocessen);

SimulationXpress Analysis Wizard  – Perfekt för att göra en inledande FEM-analys på parter (ej ytor, multibodyparter eller sammanställningar).

FloXpress Analysis Wizard – Flödesanalys för enstaka kaviteter med en in-och en utgång. Vi kan få fram flödeshastighet samt flödesbana.

DriveWorksXpress Wizard– Grundläggande Designautomation. Skapa varianter av parter, sammanställningar och ritningar med hjälp av regler du sätter upp.

DFMXpress Analysis Wizard­ – Används för att undersöka tillverkningsbarheten hos parter (plåt, gjutna, maskinbearbetade).

Aktivering

Första gången du startar en Xpress-produkt ombeds du fylla i en kod.

 

Koden erhålls genom att följa den blå länken och logga in på MySolidWorks (Läs mer om det här). Ifall du redan har ett SOLIDWORKS-ID kan du använda det för inloggning, annars får du möjligheten att skapa ett konto. För att kunna få tillgång till det som ingår i serviceavtalet behöver man som användare först vara tillagd i DSx Client Care & Order, detta görs av den som tilldelats rollen som admin i företaget.

 

Koden du får skriver du sedan in i rutan ovan och sedan är det bara att köra igång. MySolidWorks-inlogget ger även tillgång till tutorials för alla de olika Xpress-produkterna.